EKOFESTIVAL 2019

Esorg Slovakia - Ekofestival Nitra
EKOFESTIVAL 2019
Druhý ročník festivalu, ktorého hlavným cieľom nášho festivalu je prezentácia občianskych združení zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Rakúska, ktoré sa venujú praktickej ochrane prírody, environmentálnej výchove ako aj propagácii a aplikovaniu princípov udržatelného spôsobu života. Priestor ponúkneme aj firmám či malovýrobcom, ktorí sa zaoberajú rôznymi ekologickými témami ako sú napr. ekologické staviteľstvo, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ekologické poľnohospodárstvo, lokálne a biopotraviny, ekodrogéria atď.

Viac na https://www.ekofestival.sk/

Základné informácie o podujatí


EKOFESTIVAL 2019

ZMĚNA  TERMÍNU z 21.-22. 6. 2019 na

FINÁLNY TERMÍN EKOFESTIVALU 2019!!!
22. – 25. 8. 2019
VÝSTAVISKO AGROKOMPLEX, NITRA, SLOVENSKO

Výstavisko Agrokomplex, Nitra, Slovensko

Hlavným cieľom nášho festivalu je prezentácia občianskych združení zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Rakúska, ktoré sa venujú praktickej ochrane prírody, environmentálnej výchove ako aj propagácii a aplikovaniu princípov udržatelného spôsobu života. Priestor ponúkneme aj firmám či malovýrobcom, ktorí sa zaoberajú rôznymi ekologickými témami ako sú napr. ekologické staviteľstvo, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ekologické poľnohospodárstvo, lokálne a biopotraviny, ekodrogéria atď.

Hlavnou témou druhého ročníku nášho Ekofestivalu bude synergický efekt spolupráce v oblasti ochrany prírody. Práve kooperácia, zdieľanie informácii, vzájomná previazanosť a podpora ekologických organizácii je veľmi dôležitá, aby sme mohli účinne chrániť a prípadne aj zveľaďovať prírodné bohatstvo našej jedinečnej a jedinej planéty Zem.

Počas dvoch dní bude zabezpečený program prednášok, filmových produkcií a tvorivých dielní. Prvý deň (piatok) bude pripravený sprievodný program pre žiakov (MŠ, ZŠ, SŠ) a pre študentov vysokých škôl. Druhý deň (sobota) bude organizovaný program dostupný pre širokú verejnosť. Súčasťou podujatia bude aj „eko-jarmok“, kde si budete môcť kúpiť kvalitné výrobky od regionálnych pestovateľov, výrobcov a remeselníkov. Na podujatí budú taktiež k dispozícii stánky s občerstvením z lokálnych a ekologických zdrojov a nebudú chýbať ani atrakcie pre najmenších.

#Nitra #festival   #ekofestival #Slovensko #ekofestival2019 #festival2019

Leave a Reply

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *