EKOFESTIVAL 2019

Esorg Slovakia - Ekofestival Nitra
EKOFESTIVAL 2019
Druhý ročník festivalu, ktorého hlavným cieľom nášho festivalu je prezentácia občianskych združení zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Rakúska, ktoré sa venujú praktickej ochrane prírody, environmentálnej výchove ako aj propagácii a aplikovaniu princípov 

Tri kamene 2018​

Tri kamene 3 ročník

Stretnutie občanov Kuželova, Vrboviec a Chvojnice sa uskutoční v sobotu 30. júna na česko – slovenskom pomedzí v lesíku pri Troch kameňoch.

Je to už 3. ročník priateľského stretnutia nielen občanov týchto troch obcí, ale i …