EKOFESTIVAL 2019

Esorg Slovakia - Ekofestival Nitra
EKOFESTIVAL 2019
Druhý ročník festivalu, ktorého hlavným cieľom nášho festivalu je prezentácia občianskych združení zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Rakúska, ktoré sa venujú praktickej ochrane prírody, environmentálnej výchove ako aj propagácii a aplikovaniu princípov 

Kulturní komunikační web infoblok

Rok 2018 je Evropským rokem kulturního dědictví oficiálně … Kulturní dědictví Evropu propojuje prostřednictvím společné historie a sdílených hodnot. …. příprava pro tradiční i nová povolání; Vše pro kulturní dědictví: podpora řemesel trhů, ekocenter a drobných pěstitelů, řemeslníků a kulturních …