Vliv vermikompostu na růst rostlin a rozvoj mykorhizní symbiózy – 15265522

Mendelova univerzita v BrněAgronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Vliv vermikompostu na růst rostlin a rozvoj mykorhizní symbiózy diplomová práce Bc. Ladislava Prokopová https://theses.cz/id/heaffi/15265522 Zdroj: Vliv vermikompostu … Read More