CzechoSlovakia info

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují způsob, jakým společnost BitChute shromažďuje, používá, udržuje a zveřejňuje informace shromážděné od uživatelů (každý „uživatel“) webových stránek BitChute a souvisejících služeb (souhrnně označovaných jako „služba“). Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny prvky Služby. Nezapomeňte si prosím pečlivě přečíst tyto zásady ochrany osobních údajů, podmínky a zásady používání  souborů cookie . Tyto podmínky jsou souhrnně označovány jako „Podmínky“.

Váš souhlas s těmito podmínkami

Používáním služby souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, službu prosím nepoužívejte. Vaše další používání Služby po zveřejnění změn těchto Podmínek bude považováno za váš souhlas s těmito změnami. Pokud přistupujete a používáte Službu jménem společnosti (například zaměstnavatele) nebo jiného právního subjektu, prohlašujete a zaručujete, že máte oprávnění zavázat tuto společnost nebo jiný právní subjekt k těmto Podmínkám. V takovém případě „vy“ a „váš“ bude odkazovat na tuto společnost nebo jinou právnickou osobu.

Změny podmínek a / nebo služby

BitChute má uvážení tyto podmínky kdykoli aktualizovat. Když to uděláme, aktualizujeme aktualizované datum v dolní části této stránky. Je důležité, abyste podmínky pravidelně kontrolovali, abyste mohli být informováni. Používáním služby berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat podmínky, abyste se dozvěděli o změnách. Vzhledem k tomu, že se naše služba neustále vyvíjí, můžeme podle vlastního uvážení kdykoli a bez předchozího upozornění změnit nebo ukončit poskytování celé služby nebo její části.

Všeobecné obchodní podmínky

Další informace o očekávaném použití Služby najdete v  Podmínkách .

Zásady používání souborů cookie

Další informace o cookies, které používáme, najdete v  zásadách používání cookies.

Jaké informace shromažďujeme

Shromažďujeme informace od uživatelů různými způsoby, mimo jiné včetně případů, kdy uživatelé používají službu, zaregistrují se do služby, zadají objednávku, přihlásí se k odběru kanálu nebo diskuze a v souvislosti s dalšími aktivitami, službami, funkcemi nebo prostředky dáváme k dispozici.

Osobní identifikační údaje

Shromažďování osobních identifikačních údajů je omezeno na registrované uživatele služby. Registrovaní uživatelé mohou být podle potřeby požádáni o zboží a služby, které využívají: jméno a příjmení, věk, adresu bydliště, doručovací adresu, fakturační adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo údaje o platební kartě. Tyto osobní identifikační údaje budou shromážděny od registrovaných uživatelů, pouze pokud nám tyto informace dobrovolně poskytnou.

Data budou společností  Bit Chute Limited zpracovávány způsobem, který je zásadní pro uzavření smlouvy, její plnění a pro poskytování širší Služby.

Uživatelé mohou kdykoli odmítnout poskytnout osobní identifikační údaje s tím, že jim to může bránit v účasti na určitých činnostech souvisejících se Službou. Uživatelé mají právo vidět obsah jejich údajů a jakékoli opravy v nich provedené.

Při registraci jako Uživatel Služby je vyžadován výslovný souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Neosobní identifikační údaje

Můžeme shromažďovat neosobní identifikační údaje o všech Uživatelích, kdykoli interagují se Službou. To může zahrnovat podrobnosti o typu zařízení, operačním systému, prohlížeči a informace o prostředcích připojení ke Službě, jako jsou využívaní poskytovatelé internetových služeb a další podobné související informace.

Jak tyto informace používáme

Můžeme shromažďovat a používat informace o uživateli pro následující účely:

  1. Zlepšit služby zákazníkům. Informace, které poskytnete, nám pomohou efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznické služby a potřeby podpory.
  2. Ke zlepšení Služby. Můžeme použít zpětnou vazbu, kterou poskytnete, k vylepšení našich produktů a služeb.
  3. Spuštění propagace, soutěže, průzkumu nebo jiné funkce. Abychom uživatelům zasílali informace, které souhlasili s přijímáním o tématech, o kterých si myslíme, že by je zajímaly.
  4. Chcete-li posílat pravidelné e-maily. Můžeme použít e-mailovou adresu k zasílání informací o uživateli a aktualizací týkajících se jejich předplatného, ​​aktivity nebo objednávek. Může být také použit k odpovědi na jejich dotazy, dotazy a / nebo jiné žádosti. Pokud se Uživatel rozhodne přihlásit se do našeho e-mailového seznamu, bude dostávat e-maily, které mohou obsahovat zprávy o společnosti, aktualizace, související informace o produktech nebo službách atd. Pokud se Uživatel kdykoli chce odhlásit z odběru budoucích e-mailů, uvedeme podrobné ve spodní části každého e-mailu zrušte odběr pokynů.

Jak chráníme informace

Přijímáme vhodné postupy shromažďování, ukládání a zpracování a bezpečnostní opatření k ochraně před neoprávněným přístupem, pozměněním, zveřejněním nebo zničením vašich osobních údajů, uživatelského jména, hesla, informací o transakcích a souvisejících údajů uložených v naší službě.

Citlivá a soukromá výměna mezi Službou a jejími uživateli probíhá přes zabezpečený komunikační kanál SSL a je šifrována a chráněna digitálními podpisy.

Jak sdílíme informace

Neprodáváme, neobchodujeme ani neprenajímáme osobní identifikační údaje uživatelů jiným osobám. Můžeme sdílet obecné agregované demografické informace, které nejsou spojeny s osobními identifikačními údaji týkajícími se návštěvníků a uživatelů, s našimi obchodními partnery, důvěryhodnými přidruženými společnostmi a inzerenty pro výše uvedené účely. Můžeme použít poskytovatele služeb třetích stran, aby nám pomohli provozovat naše podnikání a službu nebo spravovat aktivity naším jménem, ​​jako je rozesílání zpravodajů nebo průzkumů. Vaše osobní identifikační údaje můžeme sdílet s těmito třetími stranami pro tyto omezené účely, pokud jste nám dali souhlas.

Za zvláštních omezených okolností můžeme být požádáni, abychom zveřejnili vaše údaje bez výslovného souhlasu, jsou to:

  1. Pokud máme víru v dobrou víru, vyžaduje to zákon.
  2. Pokud máme víru v dobrou víru, je nutné chránit naše práva nebo majetek.
  3. Jakémukoli nástupci nebo kupujícímu při fúzi, akvizici, likvidaci, rozpuštění nebo prodeji aktiv.

V těchto případech nebude pro zveřejnění vyžadován váš souhlas, ale pokusíme se vás o tom informovat v rozsahu povoleném zákonem.

Pokud si Registrovaný uživatel kdykoli přeje odvolat svůj souhlas s těmito zásadami, může tak učinit prostřednictvím své stránky nastavení profilu. Odvolání souhlasu bude mít za následek pozastavení příslušného účtu a jeho ukončení. V rámci tohoto procesu bude odstraněn veškerý obsah, aktivita a související informace týkající se účtu.

Zdroj: BitChute – Zásady ochrany osobních údajů

Related Articles

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button