Nezařazené

Zásady ochrany osobních údajů na webu CzechoSlovakia infoblok

Zásady ochrany osobních údajů GDPR na webu; CzechoSlovakia infoblok Magazin 2020

1. Úvod

1.1 Zabýváme se ochranou soukromí našich návštěvníků webových stránek; v těchto zásadách vysvětlujeme, jak zacházíme s vašimi osobními informacemi.

1.2 Požádáme vás, aby jste souhlasili s používáním souborů cookie v souladu s podmínkami těchto zásad při prvním navštívení našeho webu. Používáním našeho webu a souhlasem s těmito zásadami souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s podmínkami těchto zásad.

2. Zajištění

Tento dokument byl vytvořen pomocí šablony z SEK právnické (http://www.seqlegal.com).

3. Shromažďování osobních údajů

Můžeme shromažďovat, ukládat a používat následující druhy osobních údajů:

3.1 informace o vašem počítači ao vašich návštěvách a používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy, zeměpisné polohy, typu a verze prohlížeče, operačního systému, zdroje odkazů, délky návštěvy, zobrazení stránek a navigačních cest webových stránek);

3.2 informace, které nám poskytnete při registraci na našich webových stránkách (včetně vaší e-mailové adresy);

3.3 informace, které poskytnete při sestavování svého profilu na našich webových stránkách (včetně vašeho jména, profilu, pohlaví, data narození, stavu vztahů, zájmů a záliby, podrobností o vzdělání a podrobnosti o zaměstnání);

3.4 informace, které nám poskytnete za účelem odběru e-mailových oznámení a / nebo zpravodaje (včetně vašeho jména a e-mailové adresy);

3.5 informace, které nám poskytnete při používání služeb na našich webových stránkách nebo které jsou generovány v průběhu používání těchto služeb (včetně časového rozvržení, frekvence a způsobu použití služby,

3.6) informací týkajících se jakýchkoli nákupů, (včetně vašeho jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a údajů o kartě;

3.7 informace, které zveřejníte na našich webových stránkách pro zveřejnění na internetu ( včetně vašich uživatelských jmen, profilových obrázků a obsahu vašich příspěvků),

3.8 informace obsažené v jakékoli komunikaci, kterou nám zasíláte nebo odesíláte prostřednictvím našich webových stránek (včetně komunikačního obsahu a metadat spojených s komunikací) nebo které se na ně vztahují;

3.9 jakékoliv jiné osobní údaje, které jste nám zaslali; a

3.10 poskytnout podrobnosti o dalších shromážděných osobních informacích.

Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte v souladu s těmito zásadami získat souhlas této osoby s odtajněním a zpracováním těchto osobních údajů.

4. Použití osobních údajů

Osobní údaje, které nám byly zaslány prostřednictvím našeho webu, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webové stránky.

Vaše osobní údaje můžeme použít k:

4.1 správě našich webových stránek a podnikání;

4.2 personalizujte naše webové stránky pro vás;

4.3 umožnit využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;

4.4 odeslat zboží zakoupené na našich webových stránkách;

4.5 dodávat služby zakoupené prostřednictvím našich webových stránek;

4.6 zasílat výpisy, faktury a připomenutí platby a vybírat platby od vás;

4.7 odeslat nekomerční obchodní komunikaci;

4.8 vám pošle e-mailové oznámení, které jste výslovně požadovali;

4.9 pošlete nám e-mailový newsletter, pokud jste o to požádali (můžete nás kdykoliv informovat, pokud již nepotřebujete newsletter);

4.10 vám zašleme marketingovou komunikaci vztahující se k naší firmě nebo podnikům pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, poštou nebo, pokud jste to výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás informovat kdykoli již nepotřebujete marketingovou komunikaci);

4.11 poskytnout třetím stranám statistické informace o našich uživatelích (ale tyto třetí strany nebudou schopny od těchto informací identifikovat žádný jednotlivý uživatel);

4.12 řeší otázky a stížnosti týkající se naší webové stránky týkající se nebo týkající se vás;

4.13 udržovat naše webové stránky v bezpečí a předcházet podvodům;

4.14 ověřuje dodržování podmínek používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv odesílaných prostřednictvím služby private messaging); a

4.15 další použití.

Pokud předáte osobní informace pro zveřejnění na našich webových stránkách, tyto informace zveřejníme a jinak použijeme v souladu s licencí, kterou nám udělíte.

Nastavení ochrany soukromí lze použít k omezení zveřejnění vašich informací na našich webových stránkách a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany osobních údajů na webu.

Bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme poskytovat vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo třetí strany.

5. Zveřejnění osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit všem zaměstnancům, důstojníkům, pojišťovnám, profesionálním poradcům, agentům, dodavatelům nebo subdodavatelům, pokud je to přiměřeně nezbytné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit všem členům naší skupiny společností (to znamená naše dceřiné společnosti, naše hlavní holdingová společnost a všechny její dceřiné společnosti), pokud je to přiměřeně nezbytné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit:

5.1 v rozsahu, v jakém to vyžaduje zákon;

5.2 v souvislosti s probíhajícími nebo budoucími soudními řízeními;

5.3 s cílem stanovit, uplatňovat nebo chránit naše zákonná práva (včetně poskytování informací ostatním za účelem předcházení podvodům a snižování úvěrového rizika);

5.4 kupujícímu (případně potenciálnímu kupujícímu) jakéhokoli podniku nebo aktiva, které jsme (nebo plánujeme) prodávat; a

5.5 na jakoukoli osobu, o které se domníváme, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o zpřístupnění těchto osobních údajů, pokud je podle našeho rozumného názoru takový soud nebo úřad oprávněně oprávněn objednat zveřejnění těchto osobních údajů.

S výjimkou ustanovení uvedených v těchto zásadách nebudeme vaše osobní údaje poskytovat třetím osobám.

6. Mezinárodní přenosy dat

6.1 Informace, které shromažďujeme, mohou být uchovávány, zpracovávány a převáděny mezi zeměmi, ve kterých působíme, abychom mohli tyto informace používat v souladu s těmito zásadami.

6.2 Informace, které shromažďujeme, mohou být převedeny do následujících zemí, které nemají zákony o ochraně údajů shodné se zákony platnými v Evropském hospodářském prostoru: Spojené státy americké, Rusko, Japonsko, Čína a Indie.

6.3 Osobní údaje, které zveřejníte na našich webových stránkách nebo které se zveřejní na našich webových stránkách, mohou být dostupné prostřednictvím internetu po celém světě. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití takových informací jinými uživateli.

6.4 Výslovně souhlasíte s přenosem osobních údajů popsaných v této části 6.

7. Zachování osobních údajů

7.1 V této části 7 jsou uvedeny zásady a postupy uchovávání údajů, které jsou navrženy tak, aby pomohly zajistit dodržování zákonných povinností týkajících se uchovávání a vymazání osobních údajů.

7.2 Osobní údaje, které zpracováváme k jakémukoli účelu nebo účelům, nesmí být uchovávány delší dobu, než je nezbytné pro tento účel nebo pro tyto účely.

7.3 Aniž je dotčen bod 7.2, obvykle vymažeme osobní údaje spadající do níže uvedených kategorií v níže uvedeném termínu:

7.3.1 bude vymazáno datum / čas; a

7.3.2 opakujte dle potřeby.

7.4 Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto oddílu 7 uchováme dokumenty (včetně elektronických dokumentů) obsahující osobní údaje:

7.4.1 v rozsahu, v jakém je to od nás vyžadováno zákonem;

7.4.2 pokud se domníváme, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení; a

7.4.3 s cílem stanovit, uplatňovat nebo chránit naše zákonná práva (včetně poskytování informací ostatním za účelem předcházení podvodům a snižování úvěrového rizika).

8. Zabezpečení vašich osobních údajů

8.1 Budeme přijímat přiměřená technická a organizační opatření, která zabrání ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

8.2 Všechny osobní údaje, které poskytnete, uložíme na našich zabezpečených serverech chráněných heslem a firewallem.

8.3 Veškeré elektronické finanční transakce zadané prostřednictvím našich webových stránek budou chráněny šifrovací technologií.

8.4 Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je přirozeně nejistý a nemůžeme zaručit bezpečnost dat odesílaných přes internet.

8.5 Jste odpovědní za důvěrné uchování hesla, které používáte pro přístup na naše webové stránky; nebudeme vás požádat o heslo (s výjimkou případů, kdy se přihlásíte na naše webové stránky).

9. Dodatky

Můžeme tyto zásady aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli zkontrolovat příležitostně, abyste se ujistili, že jste spokojeni se změnami těchto zásad. Můžeme vás upozornit na změny těchto zásad e-mailem nebo prostřednictvím soukromého systému zasílání zpráv na našich webových stránkách.

10. Vaše práva

Můžete nás poučit, abychom vám poskytli jakékoli osobní informace, které o vás uchováváme; poskytování těchto informací bude podléhat:

10.1 zaplacení poplatku (v současnosti stanoveného na 10 GBP); a

10.2 poskytnutí vhodných důkazů o vaší totožnosti (za tímto účelem obvykle přijmeme fotokopii vašeho pasu ověřeného advokátem nebo bankou plus originální kopii dokladu o veřejných účtech, ve kterém bude uvedena vaše aktuální adresa).

Můžeme zadržet osobní údaje, které požadujete, v rozsahu povoleném zákonem.

Můžete nás kdykoli poučit, že ne zpracováváme vaše osobní údaje pro marketingové účely.

V praxi se obvykle buď výslovně předem dohodnete na využívání vašich osobních informací pro marketingové účely, nebo vám budeme poskytovat příležitost, abyste se vyhnuli používání vašich osobních informací pro marketingové účely.

11. Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy a webové stránky třetích stran. Nemáme žádnou kontrolu nad politikami a postupy třetích stran v oblasti ochrany soukromí a nejsou zodpovědní za ně.

12. Aktualizace informací

Dejte nám vědět, zda jsou osobní údaje, které máme o vás, třeba opravit nebo aktualizovat.

13. Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec dopisů a čísel), který je odeslán webovým serverem do webového prohlížeče a je uložen prohlížečem. Identifikátor se potom odesílá zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje stránku ze serveru. Soubory cookie mohou být buď „trvalé“ soubory cookie nebo „session“ soubory cookie: trvalý soubor cookie bude ukládán webovým prohlížečem a zůstane platný až do stanoveného data exspirace, pokud uživatel nebude smazán před datem vypršení platnosti; cookie relace na druhé straně vyprší na konci relace uživatele, když je webový prohlížeč uzavřen. Soubory cookie obvykle neobsahují žádné informace, které osobně identifikují uživatele, ale osobní informace, které u nás ukládáme, mohou být propojeny s informacemi uloženými v cookies a získanými z těchto souborů.

13.1 Názvy souborů cookie, které používáme na našich webových stránkách, a jejich účel, jsou uvedeny níže:

13.1.1 Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics a Adwords, abychom rozpoznali počítač, když uživatel navštíví web / sledovat uživatele při navigaci na webových stránkách / povolit používání nákupního košíku na webových stránkách / zlepšit použitelnost webových stránek / analyzovat používání webových stránek / spravovat webové stránky / zabraňovat podvodům a zlepšit bezpečnost webových stránek / personalizovat webové stránky pro každé uživatelské / cílové reklamy, které mohou být předmětem zvláštního zájmu pro konkrétní uživatele / popsat účel (y);

13.2Všechny prohlížeče umožňují odmítnout přijímání souborů cookie; například:

13.2.1 v aplikaci Internet Explorer (verze 10) můžete soubory cookie blokovat pomocí nastavení „Override Manipulation cookies“ klepnutím na „Tools“, „Internet Options“, „Privacy“ a potom „Advanced“;

13.2.2 ve Firefoxu (verze 24) můžete všechny soubory cookie zablokovat klepnutím na „Nástroje“, „Možnosti“, „Ochrana osobních údajů“, výběrem položky „Použití vlastních nastavení pro historii“ z rozbalovací nabídky a zrušením volby “ „; a

13.2.3 v prohlížeči Chrome (verze 29) můžete všechny soubory cookie zablokovat tak, že otevřete nabídku „Upravit a ovládat“ a kliknete na „Nastavení“, „Zobrazit rozšířená nastavení“ a „Nastavení obsahu“ nastavení všech údajů „v části“ Cookies „.

Blokování všech souborů cookie bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud blokujete soubory cookie, nebudete moci používat všechny funkce na našich webových stránkách.

13.3 Můžete smazat cookies již uložené v počítači; například:

13.3.1 v aplikaci Internet Explorer (verze 10), soubory cookie musíte ručně odstranit (pokyny naleznete na adrese http://support.microsoft.com/kb/278835);

13.3.2 ve Firefoxu (verze 24) můžete soubory cookie smazat kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“ a „Ochrana osobních údajů“, poté volbou „Použití vlastních nastavení pro historii“, klepnutím na „Zobrazit cookies“ Cookies „; a

13.3.3 v Chromu (verze 29) můžete všechny soubory cookie smazat tak, že přistupujete k nabídce „Upravit a ovládat“ a kliknete na „Nastavení“, „Zobrazit rozšířená nastavení“ a „Vymazat data procházení“ další stránky a data plug-in „před kliknutím na tlačítko“ Vymazat data procházení „.

Smazání souborů cookie bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

Co je to GDPR?

GDPR, zaklínadlo dnešní doby. Pokud jste navštívili naší stránku, pravděpodobně jste již o této problematice něco slyšeli. GDPR je obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vešlo v platnost 25. 5. 2018. Ve stručnosti se dá říci, že přináší fyzickým osobám z EU nová práva, jak chránit své osobní údaje a všem ostatním, kteří s těmito údaji pracují, spousty nových povinností. A také bohužel i hrozbu doposud nevídaných pokut. Ale nebojte se, s námi tohle zvládnete!

Related Articles

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button